Contact

I/. COMPANY NAME            
               
VIETNAMESE NAME: CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI TÂM NGUYỄN
ENGLISH NAME: TAM NGUYEN LOGISTICS AND TRADING COMPANY LIMITED
SHORT NAME: TN LOGISTICS CO., LTD      
ADD:   6TH FLOOR, EG BUILDING, NO.18 TRAN HUNG DAO,
    HOANG VAN THU WARD, HONG BANG DISTRICT,
    HAIPHONG CITY, VIETNAM      
TEL:   + 84 31 3569 645        
FAX:   + 84 31 3515 039        
WEBSITE www.tnlogistics.com.vn      
               
II/. GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH        
               
- SỐ:   0201649228        
- NGÀY CẤP 26/09/2015        
- Đ.VỊ CẤP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HP    
               
III/. THÔNG TIN NGÂN HÀNG          
               
1/. NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒNG BÀNG
SỐ TÀI KHOẢN: 021 01 01 008773-2 (VND)      
    021 01 37 001870-2 (USD)      
SWIFT CODE: MCOBVNVX        
BANK INFORMATION: VIETNAM MARITIME COMMERCIAL STOCK BANK, HONGBANG BR.,
ADD:   NO. 27C DIEN BIEN PHU, HONGBANG, HAIPHONG, VIETNAM
               
2/. NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
SỐ TÀI KHOẢN: 0031000234514 (VND)      
    0031370234516 (USD)      
SWIFT CODE: BFTVVNVX003        
BANK INFORMATION: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
    (VIETCOMBANK HAIPHONG BRANCH)    
ADD:   275C LACH TRAY, HAIPHONG, VIETNAM  
               
IV/. THUẾ            
               
MST:   201649228          
THUỘC   CHI CỤC THUẾ QUẬN HỒNG BÀNG    
               
V/. CÁC HIỆP HỘI            
- VCCI              
- VLA