VLA

Tâm Nguyễn vinh dự và tự hào là thành viên của VLA ( Viet Nam Logistíc Association - Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logisitcs Việt Nam )

2